Over ons

Over Teachers Channel

Teachers Channel is het online platform voor alle onderwijsprofessionals die zich willen blijven ontwikkelen. Met het oog op behoud van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in het onderwijs, hechten wij veel waarde aan het bieden van informatie van hoogwaardige kwaliteit. Om dit te kunnen garanderen, werken wij samen met gerenommeerde partners. 

Missie 
De missie van Teachers Channel is om het online platform te zijn voor en van onderwijsprofessionals. Wij streven naar: 

  • Kwaliteitsverbetering van het onderwijs; 
  • Professionalisering van onderwijsgevenden; 
  • Statusverhoging van onderwijsprofessionals. 


Online bekwaamheidsdossier

De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorg je ervoor dat je hierin mee blijft gaan? Via het online bekwaamheidsdossier houd je je ontwikkeling bij en kun je dit vastleggen. Tevens is het mogelijk om (online) cursussen te volgen en (gratis) materiaal in te zien. Heb je iets interessants gelezen of bekeken? Met een paar klikken op de knop is dit zo gedeeld met jouw collega's.

Arrangementen
 
Op Teachers Channel worden regelmatig nieuwe onderwijsarrangementen toegevoegd. Deze arrangementen bevatten kennisdocumenten zoals e-books, e-learning, video’s, documenten, links, toetsen en opdrachten. Met de aanschaf van een arrangement bekwaam je je verder in jouw vak en sluit je aan bij de eisen die worden gesteld door de Wet BIO. 

Onafhankelijk
 
Om de onafhankelijkheid te bewaken, werkt Teachers Channel met de Redactieraad, de Lerarenraad en de Raad van Advies. 

Redactiestatuut Teachers Channel
 
Het redactiestatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van Teachers Channel te waarborgen bij het uitoefenen van haar redactionele taken. 

Statuut Lerarenraad
 
De Lerarenraad heeft tot taak om Teachers Channel te adviseren over redactionele en inhoudelijke zaken. 

Statuut Raad van Advies
 
De Raad van advies heeft tot taak Teachers Channel te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid. Daarnaast behoort het tot haar taak Teachers Channel gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. 

Onze partners
 
Teachers Channel werkt samen met gerenommeerde partners. Het is een initiatief van Hogeschool Utrecht, RPCZ/Bazalt, EDventure, Cadenza Onderwijsconsult, HCO, KlasseTV, Esstede, Cantal uitgeverij, ThiemeMeulenhoff, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum en APS. Samen met deze partners wordt ervoor gezorgd dat de informatie van Teachers Channel onafhankelijk en betrouwbaar is én blijft.