Seminarium voor Orthopedagogiek


Seminarium voor Orthopedagogiek - 
Landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum

Het Seminarium voor Orthopedagogiek is een landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum met een breed palet van diensten op het gebied van opleidingen, professionaliseren, advies, coaching, begeleiding en praktijkgericht onderzoek voor: leraren en professionele opvoeders, coaches en hulp- en dienstverleners van kinderen en volwassenen, waarvan de leef- en opvoedingssituatie specialistische ondersteuning en begeleiding vraagt. 

Bekijk de brochure voor schooljaar 2015-2016.

Speciaal en passend onderwijzen
De focus is gericht op het veld van Speciaal Onderwijzen. Het gaat daarbij om de opleidingen die gericht zijn op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het beroepsonderwijs. Aan alle activiteiten ligt het beginsel ten grondslag, dat deze van betekenis moet zijn voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van de kinderen en jongeren die voor hun ontwikkeling aangewezen zijn op passend onderwijzen.

Opleidingsvormen
Door een gericht en goed vormgegeven opleidingsaanbod en haar specialisaties Gedrag, Leren en Begeleiden wil het Seminarium voor Orthopedagogiek bijdragen aan de verhoging van de individuele kwaliteit van leraren en daarmee het kwaliteit van het onderwijs.

Het assortiment van het seminarium is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van talent en draagt bij aan professionalisering van en in de beroepspraktijk.

Een greep uit ons aanbod van schoolontwikkelingstrajecten:

Practitioner School Video Interactie Begeleiding
GIP XL model
Schoolwide Positive Behavior Support
Leren in Veiligheid
Schoolwide Positive Behavior Support
Mastermodules: gepersonaliseerd leren
Practitioner School Video Interactie Begeleiding
Regionale scholingsgids Zuidoost Nederland 2015/2016


Klik hier voor het aanbod mastermodules voor cursusjaar 2015/2016. Bekijk hier alle productfolders van het SvO. Voor een totaaloverzicht met zowel individueel als schoolontwikkelingsaanbod wijzen wij u graag op: Corporate folder SvO - Speciaal en passend onderwijzen of kijk op www.seminarium.hu.nl.