Onderzoek AOb: Leerkrachten werken structureel over

6 maanden, 4 weken geleden door Jeroen Bolk

Leraren werken structureel over. Dat concludeert de AOb in het onderzoek ‘Tijdsbesteding leraren po en vo’. Omgerekend naar fulltime banen werken basisschoolleerkrachten wekelijks gemiddeld 6,9 uur over. Leerkrachten in het voortgezet onderwijs werken wekelijks gemiddeld 2,8 uur meer dan de cao voorschrijft.

Op de site van de AOb is te lezen dat het voeren van de administratie en contacten met ouders voor veel werkdruk zorgen. Ruimte voor scholing of innovatie is er nauwelijks voor leerkrachten, die ’s avonds en in het weekend vaak doorwerken.

De AOb vroeg een jaar lang iedere dag 150 AOb-leden uit het lager en voortgezet onderwijs om hun bezigheden 24 uur lang bij te houden. Daarbij werd gevraagd aan te geven hoe zwaar deze taken voor hen waren. Niet iedereen gaf aan die oproep gehoord: 8100 inzendingen ontving de bond.

Voorbereiden en nakijken
De bond kreeg zo een goed beeld van de werkzaamheden van leerkrachten. Zo bleek dat leerkrachten de meeste tijd besteden aan het geven, voorbereiden en nakijken van de lessen. Met name leerkrachten in het voortgezet onderwijs zijn veel tijd kwijt aan het voorbereiden en nakijken van de lessen. Uit het onderzoek blijkt dat een leerkracht voor elke 60 minuten dat hij/zij voor de klas staat gemiddeld 50 minuten voorbereidingstijd kwijt is.

Voldoende
Overwerken of niet, leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs geven hun werk nog altijd een dikke voldoende: het rapportcijfer 7. Tevens geeft men aan bijzonder tevreden te zijn over het werken met leerlingen en collega’s.  

Het complete rapport van de AOb is in te zien via deze link.