NIEUW: 3 e-learning cursussen over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nov 11, 2016 door Jeroen Bolk

Uw Academie heeft 3 nieuwe e-learning cursussen toegevoegd. Deze cursussen staan allen in het teken van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 is de meldcode van kracht. Professionals, waaronder leerkrachten, zijn sindsdien verplicht de meldcode te gebruiken bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 

'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (basis): Meldcode en Definities'
Dit is de basiscursus. Hierin ga je zelfstandig online aan de slag. Een ervaringsdeskundige, zelf slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling, neemt je mee in haar ervaringen, en legt uit hoe belangrijk de rol van de leerkracht is bij het opvangen van signalen. Haar verhaal is volledig op beeld vastgelegd. Daarnaast verwerk je de aangeboden theorie├źn aan de hand van diverse vragen en opdrachten. 

In deze cursus leer je onder andere wat de Wet Meldcode inhoudt en uit welke stappen deze bestaat, hoe de Meldcode op jouw school is geïmplementeerd en de definities van kindermishandeling en huiselijk geweld.

'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (verdieping): Signaleren en Gespreksvoering'
Deze online training vormt het vervolg op 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (basis): Meldcode en Definities'. Wat zijn signalen van geweld in huiselijke kring? Hoe weeg je of je actie moet ondernemen? Welke stappen dien je te ondernemen? Hoe ga je het gesprek aan met kinderen, ouders, verzorgers en andere leerkrachten? Hiermee ga je aan de slag in deze verdiepingscursus.  

'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (gevorderd): Handelen bij zorg'.
Na deze training weet je hoe je de sociale kaart van jouw school in kaart kan brengen. Ook heb je geleerd in hoeverre jouw school voldoet aan de minimumeisen, zoals gesteld in de wet, met betrekking tot protocol, deskundigheid en verwijsindex. Tevens ben je je ervan bewust hoe je je kennis rondom dit thema op peil kunt houden.

We adviseren je na de basistraining eerst de verdiepingstraining te volgen, alvorens je start met de gevorderdentraining.